Jak uzyskać informacje pomocne w rozliczeniu PIT?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Na wielu portalach podatkowych znajdziemy rozbudowane bazy wiedzy na temat podatków. Korzystanie z nich może być pomocne, ale program do rozliczania pit 2017 z reguły nie wymaga wyszukiwania przepisów podatkowych, aby poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jak była i jak jest wykorzystywana wiedza o podatkach do rozliczenia pit

Kiedy wypełnialiśmy papierowe formularze PIT, znajomość przepisów podatkowych była niezbędna, więc trzeba było ją pozyskać lub udać się po pomoc do doradcy podatkowego.

Przebrnięcie przez obszerne broszury do każdego rodzaju formularza PIT zajmowało wiele czasu i nie zawsze wystarczało to do prawidłowego wybrania i wypełnienia deklaracji podatkowej. Odwoływanie się do artykułów ustaw o podatkach z podaniem zaledwie ich numerów mogło nie być kłopotliwe jedynie dla specjalistów od prawa podatkowego. Znajdowanie odpowiedzi na pytania i rozwiewanie wątpliwości zajmowało wiele czasu.

W obecnych czasach dobry program do rozliczania pit 2017 znakomicie zastępuje doradcę podatkowego i zwalnia nas ze zgłębiania wiedzy o podatkach. Przez wypełnianie zeznań podatkowych prowadzi nas krok po kroku zadając proste pytania, odpowiedź na które nie wymaga wertowania zawiłych i często niejednoznacznych przepisów podatkowych i ich interpretacji.  Aplikacje takie jak PITax.pl znakomicie wypełniają swoją rolę programu do rozliczenia pit 2017 oferując prawie automatyczne rozstrzygnięcia podatkowe po otrzymaniu naszych odpowiedzi na pytania i całkowicie zautomatyzowane obliczenia po podaniu niezbędnych danych.

Program do rozliczania pit 2017

Program do rozliczania pit 2017 łatwo znajdziemy w internecie. Programy z reguły pozwalają na rozliczenie wszystkich rodzajów deklaracji podatkowych wraz z wymaganymi do nich załącznikami. Wypełnione deklaracje możemy wydrukować albo przesłać ellktronicznie.

Programy są zintegrowane z ministerialnym systemem  e-deklaracje, co pozwala na wysyłanie deklaracji pit online o każdej porze we wszystkie dni tygodnia, tak jak dostępny jest system e-deklarcje.

Jesli wybierzemy aplikację PITax.pl Łatwe podatki zapewni nam ona optymalne rozliczenie wszystkich ulg podatkowych i skorzystanie z przywilejów podatkowych, do których mamy prawo. Program wybiera dla nas najlepsze rozwiązania i wykonuje obliczenia z uwzględnieniem obowiązujących wskaźników, jak np. progów i stawek podatkowych, limitów odliczeń, zryczałtowanych kosztów.  Rekomendujemy ten program.

Wszystkie te wykonane za nas wybory i działania skracają czas  sporządzenia zeznania do zaledwie kilku/kilkunastu minut. Tak samo wysyłanie deklaracji podatkowych odbywa się błyskawicznie, bo wystarczy jedno kliknięcie. Jeśli system  nie stwierdzi żadnego błędu, nadaje naszym dokumentom status “200” i będziemy mogli pobrać przesłane przez urząd skarbowy online Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO. Inny kod oznacza konieczność poprawienia błędu i ponownego wysłania deklaracji.

Bazy wiedzy o podatkach

Dociekliwi i żądni wiedzy podatnicy zawsze mogą skorzystać z ogromnej bazy wiedzy podatkowej, do której dostęp oferują programy do rozliczenia pit 2017. W bazie wiedzy mamy dostęp do aktów prawnych, takich jak ustawy czy rozporządzenia,  umowy międzynarodowe. Dodatkowo znajdują się tam interpretacje podatkowe, artykuły tematycznych, formularze, broszury, instrukcje, pisma itp.

W celu uzyskania informacji związanych z zeznaniem rocznym możliwe jest też skontaktowanie  się z właściwym urzędem skarbowym lub Krajową Informacją Podatkową, chociaż trzeba mieć na uwadze, ze infolinia Krajowej Informacji Podatkowej w sezonie rozliczeniowym jest bardzo zajęta.
W rozliczeniu rocznym pomocne mogą być  również broszury informacyjna dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz tradycyjne instrukcje papierowe dostępne w urzędach skarbowych.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]