FAQ

1. Czy muszę zamawiać materiały akcji?

Materiały akcji w postaci ulotek, plakatu, obwieszczenia, łańcuchów i koszulki koordynatora rozsyłane są do wszystkich lokalnych koordynatorów akcji przez organizatora. Lokalni koordynatorzy nie muszą ich zamawiać.

2. Kiedy otrzymam materiały akcji?

Materiały rozsyłane są około tygodnia przed akcją.

3. Czy jako osoba niepełnoletnia mogę zostać koordynatorem?

Lokalnym koordynatorem akcji zostać może jedynie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie zapraszamy do wsparcia akcji w charakterze wolontariusza.

4. Czy otrzymam od was budę?

Zorganizowanie budy, do której ochotnicy będą mogli przypiąć się na znak protestu, należy do zadań lokalnego koordynatora akcji. Budę można uzyskać np. ze schroniska dla zwierząt lub sklepu zoologicznego. W przypadku braku możliwości zorganizowania prawdziwej budy, istnieje możliwość wykonania symbolicznej budy, np. z kartonowych pudeł.

5. Kto może zostać koordynatorem akcji?

Lokalnym koordynatorem akcji zostać może każda osoba pełnoletnia, a także organizacje społeczne. Należy pamiętać, że o przyznaniu statusu lokalnego koordynatora akcji decyduje krajowy koordynator akcji działający w imieniu organizatora. Przyznaje on pierwszeństwo tej organizacji lub osobie, która organizowała akcję rok wcześniej, chyba że podczas współpracy wystąpiły jakieś nieprawidłowości. W jednej miejscowości akcja organizowana może być tylko przez jednego koordynatora.

6. Czy będę musiał zwracać otrzymana koszulkę koordynatora akcji?

Nie. Przesyłane przez nas materiały nie podlegają zwrotowi. Lokalni koordynatorzy akcji nie muszą ich do nas zwracać. Warto jednak zostawić łańcuchy, czy też ulotki i plakat, o ile takie pozostaną po akcji, aby wykorzystać je w akcjach organizowanych w kolejnych latach.

7. Czy muszę uzyskać zgodę na przeprowadzenie akcji?

Lokalny koordynator akcji odpowiedzialny jest za wybór miejsca przeprowadzenia happeningu. W przypadku wybrania miejsca prywatnego (np. galerii handlowej), konieczne jest uzyskanie zgody właściciela lub zarządcy terenu. W przypadku miejsca publicznego (np. place, skwery) lokalny koordynator akcji winien wystąpić do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zawiadomieniem o organizacji zgromadzenia publicznego. Więcej informacji na ten temat uzyskać można u krajowego koordynatora akcji.